Je wenst graag voor jouw kind een persoonlijk traject om meer veerkracht en rust aan te moedigen?

Voor ouders van een kind tussen 7 en 10 jaar, maak je de keuze tussen 2 opties: een kindercoachtraject (lees hieronder verder) of de ik-ben-oké training voor hoogsensitieve kinderen.

Kindercoachtraject

Voor sensitieve kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar.

Sensitieve kinderen beleven en ervaren de wereld om hen heen op een andere manier dan het gemiddelde kind. Prikkels van buitenaf komen sterker binnen bij hen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze moeilijker in groep functioneren, sneller overprikkeld raken, snel van humeur veranderen, te veel rekening houden met (het gevoel van) de ander, angstig gedrag vertonen, onverklaarbaar temperamentvol gedrag vertonen,…

Kinderen voelen zich hierdoor vaak ‘anders’ dan anderen. Ze staan niet altijd even sterk in hun schoenen en dit kan spanning en stress bij het kind én in het gezin veroorzaken. Als er niet bewuster wordt omgegaan met de gevoeligheid van jouw kind, zou de spanning kunnen escaleren waardoor de eigenwaarde van je kind in het gevaar komt.

Een individueel traject op maat kan jouw kind helpen om zich bewuster te worden van zijn gevoeligheid en de daarmee samenhangende kwaliteiten en voordelen. Wanneer het kind bijvoorbeeld meer in zijn kracht staat, kan hij of zij beter afgaan op zijn/haar gevoel en de voor hem/haar beste keuzes maken. Door middel van coaching leert het handvatten om beter om te gaan met voor hem of haar moeilijke situaties. Er wordt sterk gefocust op het versterken van het zelfbeeld van het kind zodat men veerkrachtig de toekomst tegemoet gaat met een rugzakje tips en adviezen. Als leidraad doorheen de sessies gebruik ik het werkboek ‘lessen in geluk’ van de Gelukskoffercoaching. Daarbovenop werk ik met de Poptalk-methode waarbij Playmobile, in combinatie met kaarten en voorwerpen, gebruikt wordt om situaties in beeld te brengen. Vanuit mijn Relaxkidsopleiding doe ik ontspannings- en lichaamsgerichte oefeningen met je kind om hen beter te leren ontspannen en krachtig te leren staan en communiceren.

De vorm van de sessies wordt mede bepaald door de interesses, de belevingswereld en het tempo van het kind of de jongere. De ene wil graag praten, de andere liever tekenen, knutselen of spelen. Ook zorgt mijn praktijkhond Nura voor een gezellige en leuke sfeer. Vanuit een fijne en creatieve werkvorm gaat leren veel eenvoudiger! Daarbij groeit een kind het beste wanneer zijn kring versterkend werkt, dus daarom worden ouders (en soms leerkrachten...) mee betrokken in het traject.

Stress en spanning bij het kind of in de huiskamer zal plaatsmaken voor rust en positieve energie.
Ook als ouder word je steeds betrokken in de trajecten om een effect op lange termijn te creëren.
— Lore Coppens - feel-it coach

FORMULE

  1. Kennismaking/aanmelding Wil je graag meer informatie over een persoonlijk traject of kennismaken met me? Dit kan vrijblijvend en gratis telefonisch of via mail. We bekijken samen of kindercoaching een geschikte manier is om uw kind te helpen. Bij de aanmelding ontvang je een intakeformulier dat je invult en terugstuurt naar me, voor de aanvang van ons intakegesprek.

  2. Intakegesprek Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding van jullie kind. Het intakeformulier vormt de leidraad doorheen dit gesprek. Ik vertel ook mijn werkwijze en plan van aanpak. Na de intake ontvangen jullie een trajectvoorstel op maat, waarop de thema’s, te betrekken derden, aantal sessies, data en kostprijs samengevat staat. Een schriftelijke goedkeuring van beide ouders is noodzakelijk.

  3. Kennismakingssessie kind: De eerste sessie is een kennismaking met het kind. Wanneer dit te spannend is voor jouw kind, kan er één ouder aanwezig blijven. Het doel hiervan is dat ik jouw kind beter leer kennen (en ze zichzelf beter leren kennen), waardoor ze zich veilig en vertrouwd voelen. Aan het einde wordt de aanzet gegeven om de hulpvraag te ontdekken van het kind zelf.

  4. Coachingstraject: Een minimum traject bestaat uit 7 kinder/jongerensessies van telkens 50 minuten en 1 tussentijds oudergesprek. Als ouder ben je meestal niet aanwezig tijdens de kindersessies. De laatste 5 minuten komt u erbij en kunnen we beknopt overleggen wat we gedaan hebben. Jouw kind bepaalt grotendeels het tempo, de mogelijkheden en werkvormen van de sessies. Samen gaan we op ontdekkingsreis naar een betere situatie!

  • Incl. werkboek

  • Incl. knutselmaterialen

  • Incl. toelichtingen aan ouders om verder te oefenen

  • incl. tussentijdse betrokkenheid via mail

5. Afronding: Wanneer uw kind zich na het traject weer fijn voelt en voldoende controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we af. Anderzijds zou het kunnen dat we samen een nieuw traject opstarten of ik adviseer om elders een intensievere begeleiding te volgen.

560,00 € (incl. btw; excl.intake) /basistraject

Jullie mutualiteit betaalt wellicht een gedeelte terug (kijk eens bij het luik ‘therapie of psychologische begeleiding voor kinderen’).