Persoonlijk traject

Voor (hoog)gevoelige kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.

Deze kinderen beleven en ervaren de wereld om hen heen op een andere manier. Prikkels van buitenaf komen sterker binnen bij hen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze moeilijker in groep functioneren, sneller overprikkeld raken, snel van humeur veranderen, te veel rekening houden met (het gevoel van) de ander, angstig gedrag vertonen, onverklaarbaar temperamentvol gedrag vertonen,…

Kinderen voelen zich hierdoor vaak ‘anders’ dan anderen en hun eigenwaarde durft hier wel eens onder lijden. Ze staan niet altijd even sterk in hun schoenen en dit kan zelfs spanning en stress bij het kind of in het gezin veroorzaken. Het is dan ook niet altijd even makkelijk om hiermee om te gaan, zeker niet als er niet bewust wordt omgegaan met deze gevoeligheid.

Een individueel traject op maat kan jouw kind helpen om zich bewuster te worden van zijn gevoeligheid en de daarmee samenhangende kwaliteiten en voordelen. Wanneer het kind bijvoorbeeld meer in zijn kracht staat, kan hij of zij beter afgaan op zijn/haar gevoel en de voor hem/haar beste keuzes maken. Door middel van coaching leert het handvatten om beter om te gaan met voor hem of haar moeilijke situaties. Er wordt sterk gefocust op het versterken van het zelfbeeld van het kind zodat men veerkrachtig de toekomst tegemoet gaat met een rugzakje tips en adviezen.

De vorm van de sessies wordt mede bepaald door de interesses, de belevingswereld en het tempo van het kind of de jongere. De ene wil graag praten, de andere liever tekenen, knutselen of spelen. Vanuit een fijne en creatieve werkvorm gaat leren veel eenvoudiger! Daarbij groeit een kind het beste wanneer zijn kring versterkend werkt, dus daarom worden ouders (en soms leerkrachten,.) mee betrokken in het traject.

Stress en spanning bij het kind of in de huiskamer zal plaatsmaken voor rust en positieve energie.
Ook als ouder word je steeds betrokken in de trajecten om een effect op lange termijn te creëren.
— Lore Coppens - feel-it coach

Praktisch

Intakegesprek ouder(s) van 1 tot 1,5 uur; apart te betalen >> 65€ 

optie kennismakingssessie kind van 50 min.; apart te betalen >> 65€

Start traject: op basis van het intakegesprek wordt een trajectvoorstel op maat gemaakt, incl. thema's, doelen, aantal sessies en kostprijs. 

Een gemiddeld traject bestaat uit 6 kindersessies van telkens 50 minuten en 2 oudersessies van 60 minuten

Gedurende het traject wordt contact en betrokkenheid met derden (leerkrachten, huisarts,...) voorzien. Ook is er tussentijds contact met de ouder(s) of jongere mogelijk. 

Tijdens het traject geef ik jullie mijn betrokkenheid en adviezen op maat. Er worden creatieve materialen voorzien. Samen gaan we voor een betere situatie! 

Kostprijs traject: vanaf €550