DANK JE WEL!

Bedankt om wat meer te delen met mij. Zo kan ik mijn aanbod in de toekomst nog beter afstemmen op mijn doelgroep.

Bij verdere interesse zou het invullen van onderstaand formulier me nóg beter kunnen helpen. Neem best 1 kind in je achterhoofd.

Mijn kind vertoont/vertoonde meermaals volgende eigenschappen:
In het gedrag van mijn kind zie ik dit vooral aan:
Hij/zij heeft hier last van (gehad):
Hij/zij heeft hier last van (gehad):
Hoe meer je akkoord gaat, hoe meer last hij/zij hiervan heeft (gehad)
Ik, als ouder, heb moeite (gehad) om met deze problemen van mijn kind om te gaan
Ik, als ouder, heb moeite (gehad) om met deze problemen van mijn kind om te gaan
Hoe meer je akkoord gaat, hoe meer last je hiervan hebt (gehad)